sadržaj, PDF, e-mail
verzija 1.21
Rad projekta uvođenja državne mature u hrvatski školski sustav
od 15. studenoga 2004. do 15. svibnja 2006.

Miran Božičević
11. svibnja 2006., dopunjeno 2007.

Ovaj tekst predstavlja sinopsis rada projekta uvođenja državne mature u hrvatske srednje škole. Pokriva razdoblje od pokretanja projekta u studenome 2004. do prvih Nacionalnih ispita u svibnju 2006. Na projektu sam bio zaposlen kao član znanstveno-razvojnog projektnog tima, asistent pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Ove podatke iznosim u javnost kao bivši zaposlenik na državnom proračunu, srednjoškolski profesor i građanin RH; moji razlozi za to trebali bi biti jasni iz prvih par stranica. Nadam se da će građani, a posebice učenici, roditelji i zaposlenici škola, iskoristiti ovaj dokument kako bi stekli bolji uvid u rad državnih službenika koji utječu na njihovo školovanje, posao i život, te o njemu donijeli informirano mišljenje.

Sve informacije koje navodim dobio sam na radnom mjestu u prisutnosti drugih zaposlenika, na primjer tijekom sastanaka projektnog tima. Izjave i postupke osoba na odgovornijim položajima navodim pod imenom i prezimenom. Kako sam opis sastavio po vlastitom sjećanju do godinu i pol dana poslije događaja, podaci su zasigurno nesavršeni. Također, velikoga broja usmenih izjava svjedoci se vjerojatno neće više sjećati. Svrha ovoga dokumenta zato nije dati definitivan opis događaja, već omogućiti građanima uvid u to što i kako rade državni službenici, kao i dati poticaj istima da rade kvalitetnije i profesionalnije.


Inicijali i kratice

PB – Petar Bezinović, voditelj projektnog tima i privremeni ravnatelj NCVVO do 1.3.2006.
ŽJ – Želimir Janjić, državni tajnik za srednje školstvo
VJ – Veronika Javor, ravnateljica XV. gimnazije i predsjednica Vijeća ministarstva za uvođenje državne mature
DDM – Dragica Dujmović-Markusi, pomoćnica ministra za srednje obrazovanje
GS – Goran Sirovatka, ravnatelj NCVVO od 1.3.2006.
AA – asistent-ica ili više asistenata-ica istraživačko-razvojnog tima na projektu MZOŠ br. 0100999 "Uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav"

MZOŠ – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
IDIZ – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Vijeće - Vijeće ministarstva za uvođenje državne mature
SRS – stručna-e radna-e skupina-e za izradu ispitnih zadataka (po starijoj terminologiji "predmetna stručna skupina")
NI – nacionalni ispit-i
M – milijun; npr. 16M = 16 milijuna (kuna iz proračuna)


Ovo je djelo pod licencom Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 2.5 Hrvatska. Tekst ove licence možete naći na http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/hr/, ili na adresi 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Pored uvjeta licence, autor izričito dozvoljava navođenje bilo kojeg dijela ovoga teksta bez izmjena te uz navođenje bilo koje web adrese na kojoj je ovaj izvornik dostupan u potpunosti.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.5 Croatia License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/hr/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
Pitanja

 1. Na što se trošio novac?

Proračunska sredstva za 2005. od više od 16M kuna (5M za redovan rad, 11M za izgradnju objekta) namijenjena su NCVVO-u, instituciji koja tada, krajem 2004, nema stalnih zaposlenika a vjerojatno ni statut o poslovanju. Ima privremenog ravnatelja, kojega također navodno ne plaća [PB, više navrata]. U 2005. počinje s radom Vijeće ministarstva za uvođenje državne mature, stručne radne skupine i projektni tim pri IDIZ-u, koji su zajedno mogli potrošiti do 1-2M kn.

Slijede konkretne u djelomično ili u potpunosti neostvarene proračunske stavke. Namijenjena sredstva navedena su prema proračunu za 2005. godinu (www.mfin.hr/adminmax/docs/DrzavniProracunRepublikeHrvatskeZa2005Godinu.pdf, zrcalo, str. 103-5), te planiranoj raspodjeli sredstava (pdf1, pdf2), a potrošena prema prijedlogu proračuna za 2006. (www.mfin.hr/adminmax/docs/PrijedlogDpRhza2006.pdf, zrcalo, str. 262-3, 266). Planirane raspodjele prikazuju iste ukupne svote kao i proračun za 2005. pa ih smatram vjerodostojnima.

Redovan rad NCVVO, namijenjeno 5.140.000 kn, potrošeno 2.130.000 kn.
Namijenjena svota već je u trenutku planiranja u siječnju 2005. bila izmišljena. Prema radnoj raspodjeli na osnovi koje su dodijeljena proračunska sredstva (pdf) već u travnju 2005. trebalo je početi raditi izmedju 35 i 56 SRS za gimnazijske i strukovne predmete. Istovremeno su trebale krenuti razne promidžbene aktivnosti, a Nacionalni su ispiti bili u planu već za studeni 2005. Međutim, prema istoj raspodjeli redoviti ravnatelj NCVVO počinje raditi tek u srpnju 2005., zajedno sa samo 10 novih djelatnika. To znači da su proračunska sredstva dodijeljena kako bi projekt, s 8 zaposlenika i u potpunosti ovisan o infrastrukturi IDIZ a, te Vijeće, koje nije izvršno tijelo, formirali i koordinirali promidžbom projekta, preko 30 SRS, te pripremama za NI iste jeseni.

Uređenje NCVVO, namijenjeno 11.500.000 kn, potrošeno 2.500.000 kn
9M kn predviđenih za izgradnju posebnog stalnog objekta NCVVO nije potrošeno. PB je navodno u prvoj polovici 2005. samoinicijativno posjetio ministarstvo i projektanta, i dobio dvije različite priče: projektant mu je navodno pokazao projekt, a u ministarstvu su mu rekli da ga nikad nisu primili.

Razvoj modela kurikuluma za srednje obrazovanje, namijenjeno 5.000.000 kn, potrošeno 1.500.000 kn
O ovome se na projektu nije raspravljalo, ali budući da se spominje u radnim dokumentima, pretpostavljam da je PB za ministarstvo izrađivao i taj proračunski plan. Raspodjela sredstava se, međutim, čini nerealna. Na primjer, google ne pronalazi Nacionalno vijeće za srednjoškolski kurikulum, koje je po raspodjeli trebalo raditi od travnja 2005. i za koje je namijenjeno nesto manje od 400.000. U IDIZ-u postoje projekti koji rade na kurikulumu, ali sigurno ne ovoliko intenzivno u 2005.

Budući da se dio sredstava vratio u proračun, postoji li osoba koja je bila zadužena njima raspolagati, i odgovara li za neispunjene stavke? Je li onaj tko je sastavljao budžet NCVVO-a za 2005. možda svjesno predlagao neostvarive aktivnosti, i odgovara li za to?

Dio sredstava navodno je potrošen u nepoznate svrhe, u što privremenom ravnatelju nije bio dopušten uvid [PB, usputna opaska, ožujak 2006.]. Na što je taj novac potrošen, i zašto se PB tom prilikom nije obratio višoj instanci ili javnosti?

Navodno su neka sredstva obećana ili osigurana i od Svjetske banke, koja je prema projektu bila izuzetno blagonaklona [PB, siječanj 2005. i kasnije]. Koliko, kada i za što? Kontakt Svjetske banke koji je s IDIZ om u 2004. i 2005. dogovarao projekte bio je Pasi Sahlberg.

 1. Podjela odgovornosti?

"Tipična" nesposobnost i sitne borbe za moć. Prvo, s poslom se redovito kasnilo ili ga se prebacivalo drugima ...


... a opet, svatko se gurao u tuđi posao:


 1. Tko je i kako vodio računa o radu ispitnih koordinatora, ocjenjivača i članova SRS?

Pored logističke podrške, koju je pružio NCVVO, najveći dio posla provedbe NI obavilo je nekoliko stotina zaposlenika škola: SRS, koordinatori i ocjenjivači. Organizacijske odluke koje su utjecale na njihov rad najčešće su stizale u posljednji čas. Zahtjevi da se organizacijski koraci pokrenu ranije zanemarivani su, propusti su se unaprijed opravdavali time da se ispiti provode prvi puta, a nerazmjeran dio posla oslanjao se na entuzijazam i požrtvovnost pojedinaca.


 1. Čemu su služili asistenti?

Asistenti (znanstveni novaci) zaposleni su u studenom 2004. nakon procedure neuobičajene i razvikane po svojoj objektivnosti i selektivnosti, kako bi služili kao istraživačko-razvojni projektni tim koji je trebao biti jezgra NCVVO.Kronologija

Datum

Zakoni, službeni dokumenti, web, izjave u medijima, zapisnici
Usmeno prenesene informacije
Radni dokumenti
Što se dogodilo
Tumačenje
15.10.2004 / (izglasan)
22.10.2004
(izišao)
NN 151/04:
 • Vlada RH će u roku 30 dana od stupanja na snagu na prijedlog ministra imenovati privremenog ravnatelja Centra.
 • Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Centra, donijeti privremeni statut, uz suglasnost Vlade RH, u roku 15 dana od imenovanja, podnijeti prijavu za upis u sudski registar te poduzeti radnje za konstituiranje Upravnog vijeća.
 • Privremeni statut primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta kojega će donijeti Upravno vijeće Centra u roku 30 dana od njegovog imenovanja

Jedina propisana zaduženja privremenog ravnatelja su privremeni statut, upis u sudski registar, "pripreme za početak rada" i "radnje za konstituiranje" Upravnog vijeća NCVVO. U praksi je privremeni ravnatelj PB u kontaktima s dionicima nastupao kao osoba s izvršnim ovlastima, najavljivao aktivnosti poput nacionalnih ispita, te sudjelovao u osiguravanju proračunskih sredstava za njihovu provedbu. Adekvatne organizacijske korake pravcu provedbe nije poduzimao.
Privremeni statut je izgleda donesen skoro godinu dana kasnije, neposredno prije pravog statuta. U 2005. će proračun namijeniti 16M NCVVO-u, tijelu bez stalnih zaposlenika i bez statuta o poslovanju, čije budžetirane aktivnosti uglavnom neće biti izvršene.
11.11.2004 / 17.11.2004
NN 159/04:
PB imenovan privremenim ravnateljem centra.
Nema ugovora o dužnostima i plaći privremenog ravnatelja [PB].
NCVVO upisan u sudski registar krajem 2004. ili početkom 2005. [PB].

15.11.2004.
zprojekti.mzos.hr/zprojektiold/prikaz_det.asp?ID=0100999 (zrcalo) i drugdje: Dokumenti o projektu MZOŠ br. 0100999.
Projektni tim od 6 asistenata pri IDIZ-u je začetak NCVVO-a, prijeći će u njega kad proradi [PB, ŽJ, ministar Primorac, ostali].
Asistenti su zaposleni u IDIZ-u a ne NCVVO-u zato što je taj čas to zakonski bilo najlakše izvesti [PB].
Zaposlen "istraživačko-razvojni projektni tim" u IDIZ-u na projektu MZOŠ br. 0100999. Voditelj projekta PB.
Sugerirano, ali nigdje regulirano da bi trebali prijeći u NCVVO. Ni na koji način nije pismeno regulirana suradnja IDIZ-a i NCVVO a, dakle bila je regulirana usmeno.
Postoji li dokument o pokretanju projekta pri MZOŠ i čime se projekt formalno bavi?
siječanj 2005.

Akcijski plan za državnu maturu [PB, AA], tiskana verzija, u dva dijela (pdf1, pdf2).
Popis aktivnosti NCVVO (pdf) i raspodjela proračunskih sredstava (pdf) [PB?], elektronička verzija (datum posljednje promjene 2.6.2005, vjerojatno uređivani početkom 2005.).
Na osnovi Akcijskog plana tražit će se proračunska sredstva za 2005. Ono što MZOŠ ne pokrije pokrit će Svjetska banka, koja je prema projektu blagonaklona [PB].
Svote iz Akcijskog plana gotovo su bez promjene ušle u državni proračun za 2005.
Stavke neostvarene u 2005. izdvojene su na kraju ovog dokumenta.
Tiskana verzija akcijskog plana dodatno sadrži plan raspodjele budžetskih sredstava za "razvoj modela kurikuluma za srednje obrazovanje", koji je dobio 5M iz proračuna. Tko je, ako itko, radio na tom projektu, i zašto je PB planirao raspodjelu tog novca?
početak veljače 2005.


Dio projekta u posjeti Velikoj Britaniji.
zima/proljeće 2005.


U prvoj polovici 2005. PB smanjuje svoju prisutnost u Varšavskoj na 1-2 puta tjedno. Redoviti sastanci srijedom. Projekt se bavi analizom ispitnih sustava u svijetu, izradom prijedloga državne mature za strukovne škole i analizom potreba gospodarstvenika.
zima/proljeće 2005.
 • 5M kuna za razvoj modela srednjoškolskog kurikuluma, sve za "intelektualne i osobne usluge".
 • 5,14M kn za NCVVO, od toga:
  • 4,03M za "intelektualne i osobne usluge"
  • 794.880 za "plaće za redovan rad"
 • još 11,5M kuna za "uređenje NCVVO":
  • 10M za "poslovne objekte"
  • 1,5M za "računalne programe"
NCVVO i projekt dobili su proračunska sredstva, a po potrebi osigurat će se sredstva i od Svjetske banke [PB].
Redovno zaposleni u NCVVO u 2005. ne postoje. Na stalnim objektima NCVVO se ne radi, kao ni na računalnom sustavu. Dio novca za uređenje vjerojatno odlazi na prostor na Marulićevom trgu, ali polovica jednoga kata teško da može stajati 10M kn.
9.3.2005.
Prema stranicama MZOŠ, Vijeće za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (public.mzos.hr/Default.aspx?art=6057&sec=2246, zrcalo):
 • razvija strategiju uvođenja državne mature sukladno praksi vanjskog vrednovanja obrazovanja u zemljama EU te analizira i prati provedbu projekta;
 • predlaže ministru imenovanje radnih skupina za izradu Ispitnih kataloga i banke zadataka za državnu maturu;
 • usklađuje rad radnih skupina iz različitih predmeta i područja;
 • analizira, ministru predlaže recenzente i odobravanje Ispitnih kataloga za državnu maturu, sukladno hrvatskom obrazovnom standardu;
 • određuje načine i postupke čuvanja podataka i gradiva koji su označeni kao ispitna tajna
Ministar Primorac dodaje određeni broj članova "iz Paarove skupine" u Vijeće, pa to tijelo kojemu je propisano 11 članova počinje rad s njih 18 [PB].
1. (konstitutivna) sjednica Vijeća ministarstva za uvođenje državne mature. Za predsjednicu Vijeća izabrana VJ.
4.4.2005.
Ministar Primorac na Connect portalu: (portal.connect.znanost.org/content/view/852, zrcalo) "Pokrenut je projekt uvođenja državne mature u srednjoškolski sustav, a uz tri voditelja, u rad na projektu je uključeno i 6 znanstvenih novaka koji će postati prvi kadrovi u RH educirani za vanjsko vrednovanje obrazovanja."


travanj 2005.
Natječaj za članove stručnih radnih skupina na Webu MZOŠ.
MZOŠ objavilo natječaj samo na webu, a pismeni dopis školama išao je u posljednji čas [PB].
MZOŠ raspisuje natječaj za SRS za hrvatski, matematiku, engleski i informatiku.
svibanj 2005.
Zapisnici s 5. i 6. sjednice Vijeća (19.5.2005. i 5.7.2005.) spominju ministrovu intervenciju u članstvo SRS.
Vijeće odabire članove SRS iz pristiglih prijava prema stručnosti. Ministar Primorac dopisuje po jednog ili dva člana u svaku SRS bez da Vijeće razmatra njihove prijave ili kvalifikacije. Velik broj tih članova je pridodan bez vlastitog pristanka te ne sudjeluje u radu skupina [PB, VJ, zapisnici].
Oformljene SRS za hrvatski, matematiku, engleski i informatiku.
20-24.6.2005.


Projektni tim i po jedan član svake SRS na obrazovanju o izradi ispita u Cito centru, Arnhem, Nizozemska.
Ovo je jedina formalna poduka u izradi ispita koju su projektni tim i članovi SRS dobili, te jedini strani ispitni centar koji su svi posjetili.
1.7.2005. / 4.7.2005.
NN 81/2005: Sabor donosi odluku o uvođenju državne mature, nacionalnih ispita i samovrednovanja u srednje škole. Između ostalog, zakon propisuje da se neće objavljivati rang liste škola.
ŽJ je poslije više puta izjavio kako će se rang liste škola objaviti [PB, VJ].
Odluka donesena manje od tjedan dana prije početka upisa u gimnazije u šk. godinu 2005/06.
srpanj 2005.


SRS iz hrvatskog, matematike, engleskog i informatike počinju s radom. Sustavna poduka ostalih članova SRS o iskustvima iz Arnhema izostala. Rad u nekim SRS će zbog toga zaostajati mjesecima.
1.9.2005.
 • Zapisnik 8. sjednice Vijeća projekta:
 • Usvojeni termini prvih NI u svibnju 2006.
 • PB izlaže financijski plan za uvođenje državne mature za 2006: 18.750.000 kn bez sredstava za NCVVO, te najavljuje da će taj plan pretočiti u dokument za Svjetsku banku.
 • DDM, VJ: sljedeća sjednica za 2 tjedna, obećani financijski planovi i izvješća.

8. sjednica Vijeća projekta
početak rujna 2005.
PB i ministar Primorac gosti na HRT-u.


početak rujna 2005.
Izlazi plakat "Nacionalni ispiti i državna matura u hrvatskim srednjim školama". MZOŠ također objavljuje dokument o državnoj maturi s manje-više istim tekstom, ali pun grešaka, izgleda nastalih skeniranjem i OCR-om: vidi boo.mi2.hr/~miran/matura/html/DrzavnaMatura_Plakat.html.
Natezanje oko dokumenata između MZOŠ s jedne, te projekta i Vijeća s druge strane. MZOŠ preko DDM traži sve dokumente koji su proizišli iz rada projekta, stručnih skupina i Vijeća. VJ ih odbija dati u elektroničkom obliku, te ih predaje napismeno. DDM revidira tekst plakata prije nego što ovaj ide u tisak [VJ, PB, AA].

rujan 2005.
Dijagnostički ispit iz matematike spomenut u medijima u pozitivnom svjetlu. PB ga u kratkoj izjavi predstavio kao dio aktivnosti pripreme za državnu maturu koju će provoditi NCVVO.

Održani inicijalni (dijagnostički) ispiti u organizaciji SRS iz matematike i informatike.
Ispit iz matematike organizirao Zavod za školstvo. SRS iz matematike pripremila ispit po metodologiji planiranoj za NI, ali od VJ i PB dobila izričit naputak da se ne poziva na državnu maturu i NCVVO.
listopad-studeni 2005.
Proradile web stranice državne mature. Na njima piše (naglasak dodan; zrcalo, izvornik www.drzavnamatura.hr/home.aspx?pageID=28 više nije aktivan):
 • Projekt MZOŠ broj 0100999 predstavlja uži multidisciplinarni istraživačko-razvojni tim koji djeluje pri IDIZ
 • Uloga tima jest analitička, teorijska i operativna priprema sustava za uvođenje državne mature, organiziranje i provođenje prvih nacionalnih ispita te razvoj metodologije i mehanizama za unaprjeđivanje kvalitete rada škola temeljenih na analizi rezultata ispita.
 • Projektni tim provodi istraživanja, priprema dokumente, pruža podršku predmetnim stručnim skupinama i obavlja ostale poslove na pripremi državne mature do potpunog aktiviranja NCVVO.

PB se praktički prestaje pojavljivati u uredu u Varšavskoj (1-2 puta mjesečno); između ostalog sudjeluje u pregovaračkoj skupini za EU za školstvo i radi na drugim istraživačkim projektima.
Pripreme za provedbu NI trebale bi biti u punom tijeku: trebali bi se dogovarati tisak i distribucija, izrađivati informatički sustav, provoditi pripremna testiranja, provoditi natječaj za ocjenjivače, održavati obuka ocjenjivača i ispitnih koordinatora. Međutim, ni jednu od tih inicijativa PB u svojstvu voditelja projekta i privremenog ravnatelja NCVVO ne pokreće, dapače uglavnom ga nema u uredu, i osim što radi na statutu NCVVO, nije jasno što osim toga radi vezano uz projekt. Poslije će tvrditi da operativne aktivnosti nisu bile u nadležnosti projekta.
listopad-studeni 2005.


SRS iz engleskog i matematike rade na specifikacijama i primjeru ispita. Rade prve procjene budžeta i ljudstva potrebnog za ocjenjivanje i prosljeđuju ih PB i Vijeću. PB i Vijeće u tom trenutku ne poduzimaju ništa.
SRS iz hrvatskog napuštaju članovi koji se protive metodologiji izrade, i ona napokon počinje s radom na specifikacijama i primjeru ispita.
listopad-studeni 2005.

PB kontaktira ministarstvo i obavještava ih o nužnosti rada na informatičkoj podršci za NI. Ministarstvo se oglušuje na ovaj zahtjev [PB].
Kako detaljan plan provedbe i informatičkih potreba za NI još ne postoji niti PB od projektnog tima traži njegovu izradu, nije jasno što je konkretno tražio od ministarstva.
listopad-studeni 2005.

VJ priča s ministrom, koji usmeno pristaje na to da se na prvim NI kao prvi strani jezik piše samo engleski [VJ].
Dva mjeseca prije ispita ministarstvo će "zapovjediti" ispite iz francuskog i njemačkog kao prvog stranog jezika.
25.10.2005.
Zapisnik 9. sjednice Vijeća projekta: ŽJ spominje potrebu ispita iz materinjeg jezika za manjine.

9. sjednica Vijeća održana više od mjesec dana nakon što je najavljena. Nisu diskutirani troškovi NCVVO-a spomenuti na 8. sjednici.
Ispit iz materinjeg talijanskog jezika ministarstvo će "zapovjediti" 15 dana prije NI.
kraj listopada 2005.
Upute za provođenje NI na web stranicama državne mature preciziraju:
 • NCVVO provodi ispite
 • rezultati se moraju dojaviti za 30 dana
 • ispiti traju najviše 90 minuta

 • NCVVO u tom času još ne postoji
 • rok od 30 dana zahtijeva da ocjenjivači uzmu slobodne dane s nastave, i/ili da ocjenjuju preko vikenda
 • SRS iz engleskog mora odustati od ispitivanja slušanja i govora zbog ograničenog trajanja ispita
28.10.2005. /
3.11.2005.
NN 131/05: Imenovano Upravno vijeće NCVVO-a.


studeni-prosinac 2005.

Radi se na statutu NCVVO [PB, VJ]. Nije jasno radi li se na privremenom ili konačnom statutu.
PB vjerojatno donosi privremeni statut NCVVO tek sad, a isti tekst Upravno vijeće prerađuje u stalni statut.
prosinac 2005.

Naručen optički čitač [PB].
Optički čitač stići će u NCVVO tek početkom travnja 2006.
22.12.2005.
Zapisnik 10. sjednice Vijeća projekta: predložene SRS za njemački, francuski, talijanski, latinski i grčki. Rasprava o sukobu interesa u SRS, u kojima sjede neki autori udžbenika. Prva rasprava o plaćanju ispitnih koordinatora.

10. sjednica Vijeća projekta.
9.12.2005. / 14.12.2005.
1.12.2005. / 2.1.2006.
NN 147/05 i 1/06: Upravno vijeće NCVVO donosi a Sabor odobrava Statut NCVVO.


siječanj 2006.


SRS iz hrvatskoga, matematike i engleskoga održavaju seminare i radionice u kojima profesorima predstavljaju i diskutiraju nacrt ispitnih specifikacija i primjer ispita.
Rad SRS na specifikacijama je pri kraju, a njihov opći dio i konačna izrada u nadležnosti su projektnog tima. Planirani rok je 1.2.
kraj siječnja 2006.


PB predlaže, a projektni tim sastavlja Vodič za učenike. Na pitanje što s ispitnim specifikacijama PB odgovara da su već trebale biti gotove. Od koga je trebala doći inicijativa da se one dovrše u roku?
početak veljače 2006.

Operativni plan provedbe NI i popis informatičkih potrebe za NI [AA].
Projektni tim kreće u izradu završne verzije specifikacija. Također, asistenti samoinicijativno sastavljaju operativni plan provedbe NI i informatičkih potreba za NI.
siječanj - veljača 2006.
Natječaj za ravnatelja NCVVO.
PB doveo u pitanje kvalifikacije izabranog ravnatelja i izazvao malu paniku u MZOŠ [PB].
Kandidat izabran u prvom krugu navodno odustao. U drugom se prijavio PB, nije prošao, izabran GS.
sredina veljače 2006.

Troškovnici za ocjenjivanje NI [AA i SRS].
SRS dovršavaju troškovnike ocjenjivanja, na osnovi kojih Vijeće treba tražiti MZOŠ da objavi natječaj za ocjenjivače.
kraj veljače 2006.


MZOŠ donosi odluku da se pišu i njemački i francuski kao prvi strani jezik. Ispite rade netom oformljene SRS po uzoru na ispit iz engleskoga. Francuski kao 1. strani jezik u hrvatskoj uči 35 učenika. Četvrti 1. strani jezik koji se uči je talijanski sa svega par učenika, iz njega se ispit ne piše. Ova odluka donesena je ubrzo nakon francuske izjave da će se usprotiviti hrvatskom članstvu u EU.
kraj veljače 2006.


Neuobičajeni sastanak kod ministra Primorca: projektni tim, PB, ministar, predsjednica Upravnog vijeća NCVVO. Primorac ohrabruje članove projektnog tima da prijeđu u NCVVO. Činjenica da su zaposleni u IDIZ-u i da ih MZOŠ ne može spriječiti da tamo i ostanu je izgleda neugodna za ministra i predsjednicu Upravnog vijeća NCVVO.
kraj veljače 2006.


Izlazi Vodič za učenike. Projektni tim i SRS šalju ispitne specifikacije Vijeću koje ih prosljeđuje na recenziju.
Informacije prenesene u Vodič za učenike iz ispitnih specifikacija nisu prošle istu recenziju, i zato se od njih razlikuju. Također VJ, po vlastitom priznanju, u Vodiču na svoju ruku mijenja duljinu ispita iz engleskog s 80 u 90 minuta, da bude ujednačen s ostalima.
1.3.2006.


GS službeno zaposlen kao ravnatelj NCVVO.
9.3.2006.
Zapisnik 12. sjednice Vijeća projekta prvi puta spominje da "ide poziv za ocjenjivače". Na prijedlog ŽJ broj sastanaka SRS ograničen na četiri mjesečno.

12. sjednica Vijeća projekta.
SRS dovršavaju zadatke i ispitne specifikacije te spremaju obuku ocjenjivača, pa nije realno ograničiti broj sastanaka SRS.
ožujak 2006.

PB, usputna opaska: Sredstva predviđena za NCVVO za 2005. potrošena su u nepoznate svrhe, PB kao privremeni ravnatelj tražio uvid, rečeno mu je da to nije u njegovoj nadležnosti.

ožujak 2006.

Optički čitač zatražen na vrijeme, MZOŠ nije provelo narudžbu [PB, GS].
NCVVO započinje s radom. Useljava u prostor na Marulićevom trgu, zapošljava ljude (u travnju u njemu radi oko 7 zaposlenika) i kreće u organizaciju NI. Informatičku podršku, distribuciju i ocjenjivanje organizira od nule.
Svi zainteresirani (PB, VJ, GS, ministarstvo po DDM) se slažu da je bolje napraviti nekakve ispite u najavljenom terminu nego ih ne napraviti ili odgoditi, što bi s obzirom na preostalo vrijeme bila realnija odluka.
ožujak 2006.

PB je u ministarstvu na upite o sigurnosti "cijelo vrijeme" odgovarao da će SRS sastaviti više verzija ispita, ali to nije dao do znanja SRS [GS].
GS postavlja rokove za SRS za proizvodnju ispita i zahtjev da se, radi tajnosti, naprave tri ispita a ne jedan. SRS to čuju prvi put.
sredina ožujka 2006.
Natječaj za ocjenjivače na webu MZOŠ.

Natječaj raspisan kasno; produžuje se do tik pred seminare za obuku. Ne prijavljuje se dovoljno kandidata, prijave stižu i poslije NI.
5.4.2006.
Zapisnik 14. sjednice Vijeća projekta spominje radionice s ispitnim koordinatorima, započete jedva više od mjesec dana prije NI.

Prva inačica pravilnika rada za ispitne koordinatore bila je gotova u rujnu 2005.
početak travnja 2006.
Završna verzija specifikacija NI objavljena na stranicama državne mature, s dva mjeseca zakašnjenja.


5.4.2006.


Rok za SRS za predavanje završnih verzija ispita za tisak.
sredina travnja 2006.


Seminari za ocjenjivače. Na brzinu organizirani, javilo se malo ljudi, SRS trebaju svakog čovjeka, a nemaju vremena kvalitetno obučiti one koji su lošiji.
oko 20.4.2006.


Donijeta odluka da se 2.5. piše ispit iz talijanskog materinskog jezika u talijanskim školama. Ispit po uzoru na ispit iz hrvatskoga u nekoliko dana priprema na brzinu oformljena stručna skupina.
kraj travnja 2006.


Izuzetno naporan sastanak s ispitnim koordinatorima u novozagrebačkoj gimnaziji.
3.-5.5.2006.


Nacionalni ispiti. Ocjenjivači još nisu imenovani, ne zna se gdje će se ocjenjivati, i nema ih dovoljno. Prijave još stižu.
12.-14.5.2006.


Ocjenjivanje uspješno provedeno u Trakošćanu i Zagrebu. SRS i ocjenjivači dobili završni podatak o lokacijama tek 10.5.

Uz siječanj 2005:

A. Neostvarene aktivnosti Akcijskog plana, prema dinamici provedbe predviđene za 2005. (pdf)


B. Neostvarene aktivnosti Akcijskog plana, prema planu za raspodjelu proračunskih sredstava u 2005. (pdf1, pdf2)

Infrastruktura

Zaposlenici

Suradnici

Obrazovanje

Informiranje i promotivna djelatnost

Sredstva i oprema

Nacionalni ispiti